NÜFUS DURUMU:            
         Şehir ve kırsal kesimde yıllara göre nüfusun gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
 YILLAR                     ŞEHİR NÜFUSU                       KIRSAL KESİM             TOPLAM
1950                                          4.614                                       32.143                          36.557
1955                                          4.988                                       36.382                          41.370
1960                                          5.365                                       25.012                          30.317
1965                                          6.739                                       26.134                          32.873
1970                                          6.893                                       27.060                          33.953
1975                                          7.106                                       27.829                          34.935
1980                                          7.682                                       29.612                          37.294
1985                                          7.802                                       28.050                          35.852
1990                                          8.025                                       26.366                          34.391
1997                                          8.427                                       29.216                          37.643
2000                                          8.300                                       24.020                          34.534
2006                                          9.277                                       29.424                          38.701
2009                                          9.713                                       26.141                          35.854
2010                                          9.888                                       25.789                          35.677
2011                                          9.788                                       25.557                           35.345
2012                                        10.078                                       25.136                           35.124
2013                                        17.542                                       17.388                           34.930
2014                                        34.576                                             -                               34.576
2015                                        34.207                                             -                               34.207
 
 
         Yukarıdaki tablonun incelenmesi ve son sayımın sonuçları ile değerlendirilmesi sonucunda İlçe nüfusunda önemli bir azalışın olduğu söylenemez.
         Nüfusun cinsiyete göre dağılımında birbirlerine üstünlük görülmemektedir. Toplam nüfusun % 28,6' i İlçe Merkezinde ( Şehirde ), % 71,4' si kırsal kesim ( Köy ve Mezra ) de oturmaktadır. Kırsal nüfus genelde Akçay Vadisi ve Ovasının iki yanında dağılan yerleşim ünitelerinde yaşar. Dağlık kesimde nüfus yoğunluğu düşük olup dağınık bir yerleşim görülmektedir. Nüfusun okur- yazarlık düzeyindeki eğitim oranı %95'in üzerindedir. Nüfusun %85 oranında tarım alanında çalışmaktadır.